Community: nieuws en blogs

‘Innoveren kan je leren’

12 februari 2019 | Alle locaties

De wereld om ons heen verandert in sneltempo. Verandering is een constante geworden. Hierdoor moeten ondernemers zichzelf continu heruitvinden. Durven innoveren. Om relevant te zijn en te blijven. Innovatie is geen luxe meer, maar hoe begin je eraan? Design Thinking kan je helpen om de slaagkansen van jouw innovatieproject te vergroten. Niet onbelangrijk als je weet dat het merendeel van de innovatieprojecten mislukt.

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een methode van multidisciplinair denken en werken waarbij de cliënt of gebruiker centraal staat in het innovatieproces en waarbij creativiteit en structuur hand in hand gaan. Je kan het inzetten om producten, diensten, ecosystemen en zelfs businessmodellen te innoveren.

Een innovatieproces gebaseerd op Design Thinking bestaat uit twee grote fases: “designing the right thing” en “designing the thing right”.

 

Designing the right thing

Het lijkt de evidentie zelf en toch leert de praktijk dat er vaak tegen wordt gezondigd: ontwerp iets dat een echt probleem oplost. Waar hebben jouw cliënten echt nood aan? Het antwoord op deze vraag kom je te weten door je gebruikers te bevragen (gebruikersonderzoek). Dit onderzoek kan vele vormen aannemen want wat mensen ervaren, denken, zeggen en doen is immers niet hetzelfde.

Maak van dit probleem een opportuniteit binnen de context van jouw bedrijf. Wat heb je geleerd van je gebruikers? En hoe kan je deze inzichten gebruiken binnen de eigenheid van jouw bedrijf zodat nieuwe opportuniteiten ook effectief waarde creëren voor jouw bedrijf en niet alleen voor jouw cliënten. Waarom start je dit innovatieproject? Hoe past dit in de visie en strategie van jouw bedrijf?

Heel wat vragen en antwoorden die je zullen helpen om te beslissen welk probleem je wil oplossen en wat je uiteindelijk wil ontwerpen.

 

Designing the thing right

Als je weet welk probleem je wil oplossen, stelt zich vervolgens de vraag: hoe ga je dit doen? Welke oplossingen zijn er mogelijk?

Tijd om ideeën te genereren. Zoveel mogelijk. Zonder rekening te houden met praktische of andere bezwaren. Selecteer uit deze vulkaan aan ideeën één idee dat je verder wil uitwerken tot een prototype. Van Design Thinking naar Design Doing. Ook in dit iteratief proces van ontwerpen, testen en leren, is het belangrijk om de gebruikers hierbij te betrekken. Samenwerking en cocreatie met de gebruikers blijven ook in deze fase centraal staan.

En zoals vaak het geval is, geldt ook hier dat de laatste stap de belangrijkste is: het implementeren van je nieuwe “ontwerp” in jouw bedrijf.

Dominique Meert van 2KnowHow2

Ontdek hier meer blogs en nieuws!